หมวดหมู่สินค้า

ข้อแตกต่างระหว่างระบบลิ้นดูดอากาศ กับ ระบบห้องสูญญากาศ

วิธีการทำงานของระบบลิ้นดูดอากาศ
สำหรับเครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก รุ่น DZ-280,DZ-300A      


วิธีการทำงานของระบบห้องสูญญากาศ
สำหรับเครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-260,DZ-350,DZ-450,DZ600x2
DZ-400,DZ-500,DZ-600,DZ-400/2SB,DZ-500/2SB,DZ-600/2SB      
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.