หมวดหมู่สินค้า

ข้อแตกต่าง ระหว่าง DZ-400,DZ-500 กับ Brother VM-400,VM-500

ลูกค้าอาจจะมีความสงสัยว่า DZ-400,DZ-500 กับ Brother VM-400,VM-500 ซึ่งมีความยาวของแท่งซีลเท่ากัน แต่ราคาไม่เท่ากัน  ทั้ง 2 รุ่นนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร จะเลือกใช้งานรุ่นไหนดี ทางร้านจะชี้แจงดังนี้ครับ
  1. DZ-400 และ DZ-500 จะมีโปรแกรมให้บันทึก 1 โปรแกรม
          Brother VM-400 VM-500  จะมีโปรแกรมให้บันทึก 10 โปรแกรม

          ในการตั้งค่าให้กับเครื่องซีลสุญญากาศ จะมีค่าให้ตั้งหลักๆ อยู่ 2 ค่า
  • ค่า Vacuum ค่าระยะเวลาในการดูดอากาศ หากเราต้องการงานที่มีการดูดอากาศสูง เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก ข้าวสาร ให้ตั้งค่าระยะเวลาการดูดอากาศให้นานขึ้น
หากเราต้องการงานที่มีการดูดอากาศไม่มาก เช่น ผัก หรือ ผลไม้ เพื่อไม่ให้งานออกมาช้ำหรือเละ จนเกินไป ให้ตั้งค่าระยะเวลาการดูดอากาศให้น้อยลง
  • ค่า Sealing  ค่าระยะเวลาในการซีลปิดปากถุง ค่านี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหนาของถุง  
จากการตั้งค่าทั้ง 2 ค่า จะเห็นได้ว่า หากเราเลือกใช้งาน Brother VM-400 และ VM-500 เราจะสามารถบันทึกค่า Vacuum และ Sealing ได้ 10 แบบ แล้วเมื่อต้องการใช้งานที่โปรแกรมใด ก็สามารถกดเลือกใช้งานได้ทันที แต่ถ้าเราเลือกใช้งาน DZ-400 และ DZ-500 ถึงจะบันทึกได้เพียงค่าเดียว แต่หากเราต้องการเปลี่ยนสินค้าหรือถุงที่มีหนาต่างไป เราก็สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ ก่อนทำงาน
  1. รูปแบบของแท่งซีล
  • แท่งซีลของ DZ-400 และ DZ-500 จะมีลักษณะเป็นแท่งซีลที่ยึดติดกับตัวเครื่องและมีเหล็กพับ สำหรับทับปากถุง เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้น 
  • งาน Brother VM-400 และ VM-500 จะเป็นแท่งซีลที่ไม่ยึดติดกับตัวเครื่อง สามารถยกออกได้
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.