หมวดหมู่สินค้า

เปรียบเทียบ เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก

เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก ทั้ง 4 รุ่น ที่ทางร้านจำหน่ายนั้น เป็นเครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือน
หรือสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งมีราคาต่างกัน เราจะมาเปรียบเทียบ ดูข้อแตกต่างของทั้ง 4 รุ่น ดังนี้

1. เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก รุ่น DZ-280
2. เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก รุ่น DZ-300
3. เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Brother รุ่น DZ-280
4. เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World รุ่น TVS-2013ถ้าถามว่าแตกต่างกันอย่างไรรุ่น DZ-280,DZ-300 และ Brother DZ-280 นั้น เป็นระบบเดียวกัน คือระบบลิ้นดูดอากาศ

รุ่น DZ-280 แท่งซีลยาว 280 mm. หรือ 28 cm.รุ่น DZ-300 แท่งซีลยาว 300 mm. หรือ 30 cm.รุ่น Brother DZ-280 แท่งซีลยาว 280 mm. หรือ 28 cm.


การทำงานของทั้ง 3 รุ่น จะต้องทำงานเองโดยการดูดอากาศ และสังเกตุงานที่ได้ ก่อนทำการกดซีลปิดปากถุงเองส่วน Fresh World นั้น แท่งซีลยาว 280 mm. หรือ 28 cm.
ระบบจะเป็นแบบอัตโนมัติ Vacuum Fresh Sealer หลังจากกดดูดอากาศ เมื่อเครื่องตรวจสอบว่าดูดอากาศเรียบร้อยแล้ว จะทำการซีลปิดปากถุงให้เองโดยไม่ต้องกดซีลสรุปข้อดี-ข้อเสีย

1. รุ่น DZ-280,DZ-300 และ Brother DZ-280 สามารถใช้งานกับถุงพลาสติกทั่วไปได้


2. Fresh World รุ่น TVS-2013 สามารถใช้งานกับถุงแบบลายนูน และถุงสูญญากาศแบบจีบ ขยายข้างได้
    แต่ไม่สามารถใช้งานกับถุงธรรมดาทั่วไป หรือถุงสูญญากาศแบบธรรมดา

3. ทั้ง 4 รุ่น สามารถใช้งานเป็นเครื่องซีลปากถุงธรรมดา โดยไม่สูญญากาศได้
    - รุ่น DZ-280,DZ-300 และ Brother DZ-280 ทำงานคล้ายเครื่องซีลมือกด โดยเราต้องกดแถบซีลเอง
    - Fresh World รุ่น TVS-2013 ทำงานซีลปากถุงอย่างเดียวโดยโดยไม่สูญญากาศ เพียงกดปุ่มเดียว

4. ทั้ง 4 รุ่น สามารถใช้งานกับถุงสูญญากาศ แบบจีบ ขยายข้างได้ แต่

    - รุ่น DZ-280,DZ-300 และ Brother DZ-280 จะดูดอากาศไม่หมด แรงดูดจะน้อยกว่า
    - Fresh World รุ่น TVS-2013 จะดูดอากาศได้หมด ทำให้ใช้งานกับการแพ็คข้าวสาร แบบสี่เหลี่ยมได้

5. รุ่น DZ-280,DZ-300 และ Brother DZ-280 ไม่เหมาะกับสินค้าที่เป็นผง หรือมีน้ำ

6. Fresh World รุ่น TVS-2013 สามารถใช้งานกับสินค้าที่เป็นผง หรือมีน้ำนิดหน่อยได้

 
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.